Pitkän tähtäimen suunnittelu

Sähköverkkoinvestointien pääpaino tulee jatkossa olemaan pitkälti sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseen tähtäävissä hankkeissa.

Vuosikymmeniä sitten rakennetun sähköverkon topologia, sijainti tai rakenne eivät siis välttämättä enää sovellukaan sellaisenaan nykypäivän vaatimuksiin. Samanaikaisesti tulevaisuudessa verkkoon tulee kytkeytymään yhä enemmän esimerkiksi pientuotantoa ja sähköautoja, jotka asettavat myös omat vaatimuksensa verkkoinfralle.

Tämän vuoksi pitkän tähtäimen suunnittelulla erittäin tärkeää varmistaa, että nyt toteutettavat verkostoratkaisut tulevat vuosikymmenienkin päästä vastaamaan yhteiskunnan ja lainsäädännön vaatimuksiin. 

Palveluita pitkän tähtäimen suunnitteluun:

  • Sähköverkon yleissuunnitelmat
  • Toimitusvarmuuden kehittäminen
  • Investointi- ja kunnossapito-ohjelmat
  • Verkostoautomaatio
  • Maasulkuvirran ja loistehon kompensointi
  • Verkostosuojaus
  • Yhteisrakentamishankkeet