Jakeluverkon suunnittelu ja dokumentointi

Tällä hetkellä sähköverkkojen toimitusvarmuutta parannetaan kiihtyvällä tahdilla ja samalla verkon älykkyyttä lisätään kehittämällä erilaisia tietoliikenneratkaisuja.

Tarjoamme sähköverkkojen verkosto-, kunnossapito sekä maasto- ja rakennesuunnittelua. Palveluidemme kautta pystymme myös sovittamaan sähkö- ja tietoliikenneverkkojen suunnitelmat yhteen sekä tuottamaan niihin liittyvän projekti- ja loppudokumentaation sekä sopimustenhallinnan. Lisäksi tarjoamme asiantuntijapalveluita verkkotietojärjestelmiin liittyen.

Palveluita jakeluverkon suunnitteluun ja dokumentointiin:

  • Sähkö- ja tietoliikenneverkon suunnittelu
  • Kunnossapito- ja huolto-ohjelmien määrittely
  • Kunnossapitosuunnittelu
  • Maasto- ja rakennesuunnittelu, lupa-asiat
  • Dokumentointi ja sopimustenhallinta
  • Suunnittelu- ja dokumentointiohjeistukset
  • Verkkotietojärjestelmät