Alueverkon suunnittelu ja dokumentointi

Tarjoamme kattavasti kanta-, alue- ja jakeluverkkoyhtiöille asiantuntijapalveluita sähköasema- sekä voimajohtohankkeisiin. Tämän lisäksi tarjoamme alueverkkoon liittyviä palveluita myös hajautettuun energiantuotantoon.

Alueverkon suunnittelun ja dokumentoinnin palvelut kattavat esimerkiksi esisuunnittelun sekä ensiö- ja toisiosuunnittelun aina piirikaaviotasolle asti. Myös asemapiirustusten dokumentointi ja punakynätyöt kuuluvat palvelutarjontaamme.

Mikäli sähköverkkoon on kytkeytymässä esimerkiksi suuria kuluttajia tai tuottajia niin voimme myös tehdä siirtoverkon mallinnukset ja suojaustarkastelut. 

Palveluita alueverkon suunnitteluun ja dokumentointiin:

  • Sähköverkkojen mallintaminen
  • Sähköasemien ja voimajohtojen esisuunnittelu
  • Sähköaseman ensiö- ja toisiosuunnittelu
  • Verkostosuojaus
  • Maadoitukset ja vaarajännitteet
  • Kunnossapito- ja huolto-ohjelmien määrittely
  • Kunnossapitosuunnittelu
  • Piirustusten dokumentointi ja päivitykset