UtilityWeb-raportointi

Utility Web sovellus uusiutuu jatkuvasti vastaamaan tämän päivän vaatimuksia AMR:n mukaantulon myötä. Palvelu tehostaa sekä myynti- että verkkoyhtiön omaa toimintaa ja soveltuu hyvin myös yritys- ja pienkuluttaja-asiakkaille.

Utility Web -sovelluksen avulla käyttäjä voi hakea web-palvelimelta valmiiksi tehtyjä graafisia näyttöjä ja raportteja. Kuluvan, edellisen ja budjetoidun arvon vertailu valmiissa näytössä helpottaa vuositason seurantaa yrityksissä. Laskentaominaisuudet tuottavat tarvittavat tunnusluvut raportointiin.

Käyttäjä saa haettua yksittäisen käyttöpaikan tai käyttöpaikkaryhmän kulutustiedot haluamaltaan ajanjaksolta omalle työasemalleen. Tarvittaessa toimitus voidaan tehdä automaattisesti suoraan asiakkaan järjestelmään.

Utility Web toimii luontevana käyttöliittymänä eri valmistajien mittareihin ja tuo esille lukemat, tuntitiedot, katkot, laatutiedot jne. yhtenäisellä tavalla.

Utility Web -palvelu soveltuu lisäksi asiakaskohtaisten kulutus- ja kustannustietojen monipuoliseen graafiseen raportointiin.

Utility Web -palvelu on käytettävissä suomen-, ruotsin- ja englanninkielisinä.

Energiayhtiö voi tarjota Utility Web -palvelua omille asiakkailleen kulutustietojen reaaliaikaiseen ja monipuoliseen seurantaan. Palvelu voidaan integroida osaksi yrityksen omia verkkosivuja.