Sähkönhankinnan konsultointi

Nousevien sähkönhintojen maailmassa sähkön hankinnan ammattimainen hoitaminen on ensiarvoisen tärkeää. Tarjoamme pitkään kokemukseen ja sähkömarkkinoiden tuntemukseen pohjautuvaa konsultointia sähkön hankintaan.

Osaamisemme kattaa kaikki sähkön ostamiseen liittyvät osa-alueet sopimusten kilpailuttamisesta hankintariskien hallintaan ja markkinatoimenpiteiden optimointiin. Myös siirtotariffien tarkistukset kuuluvat osaksi hyvin hoidettua hankintaa.

Etsimme markkinoilta aina asiakkaallemme parhaiten sopivat sähkön ostoratkaisut ja edullisimmat kustannusrakenteet; vertailut tehdään yhteismitallisesti ja selkeästi päätöksenteon pohjaksi.

Toimimme markkinoista riippumattomana, aidosti asiakkaan etuja valvovana konsulttina kaikissa sähkön ostoon liittyvissä tilanteissa.