Kuntakatselmukset

Osana katselmusta hoidamme niihin liittyvät tukihakemukset vaivattomasti puolestanne. Kuntakatselmoijamme ovat Motivan kouluttamia ja hyväksymiä virallisia kuntakatselmoijia.

Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Uusiutuvan energian kuntakatselmuksessa kartoitamme katselmusalueen energiantuotannon ja kiinteistökannan lämmityksen energiataseet ja arvioimme käytettävissä olevat uusiutuvat energiavarat. Katselmuksen voi toteuttaa niin yhden kuin usean kunnan, seutu- tai maakunnan kattavana.

Uusiutuvan energian kuntakatselmuksessa etsimme taloudellisesti kannattavia mahdollisuuksia korvata muiden energiamuotojen käyttöä uusiutuvalla energialla. Samalla listaamme myös konkreettisia jatkotoimenpide-ehdotuksia.

Energia- ja ilmastovelvoitteiden toteuttamista edistetään

Uusiutuvan energian kuntakatselmuksella edistetään esimerkiksi energia- ja ilmastosopimusvelvoitteiden toteuttamista – kuten uusiutuvan energian edistämissuunnitelman tekemistä – sekä ilmastokampanjakuntien käytännön toimenpiteitä. Osallistumme myös niiden toteutukseen.

Uusiutuvan energian kuntakatselmus toimii kahdella tasolla – mahdollisuuksien inventaariona ja tilaisuutena priorisoida jatkotoimenpide-ehdotuksia. Merkittävä osa katselmustyöstä on nykyisen tiedon kokoamista ja analysointia.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ja Motivan ohjeiden mukaan toteutettavan katselmuksen kustannuksiin voi hakea tukea suoraan TEM:stä. Toistaiseksi myönnettävän tuen määrä päätetään tapauskohtaisesti erikseen hakemuksen perusteella.

Osana katselmusta hoidamme niihin liittyvät tukihakemukset vaivattomasti puolestanne.