Energiatehokkuuden asiantuntijapalvelut

Järjestelmällisellä työllä on mahdolisuus vaikuttaa energian käytöön, alentaa energiakustannuksia ja vähentää ympäristövaikutuksia. Saadakseen tuloksia on tärkeää valita kumppani, joka voi auttaa työssä suunnittelusta toteutukseen ja seurantaan.

Kun voi suojella ympäristöä ja samalla taata, että investointi kannattaa, ei tarvitse odottaa lakimuutoksia. Pelkkä maalaisjärki saa toimimaan jo nyt.

Rejlersin insinöörit ottavat vastuun aina analyyseistä käyttöönoton kokonaistoimituksiin asti. Menetelmät toimivat niin hyvin, että takaisinmaksuaika voidaan taata. Moderni teknologia hyvin hyödynnettynä on tärkeä osa onnistumista.

Laajan kokemuksen ja osaamisen ansiosta voimme työskennellä kanssanne energiatehokkuuden hyväksi huolehtimalla kokonaan tai valituin osin energian mittauksesta ja tiedonkeruusta, energian käytön seurannasta, energiakartoituksista, energiansäästöstä, projektien toteutuksesta, avaimet käteen -toimituksista ja energiayhteistyöstä.