Rejlersin osaamista lämpölaitossuunnittelussa

KPA Unicon Oy:n toimitti kattilalaitoksen Vantaan Energia Oy:lle. Rejlersin toimitukseen sisältyivät putkisto-, kanavisto-, hoitotaso- ja teräsrakennesuunnittelu sekä niihin liittyvät lujuuslaskelmat.

Lisäksi suunnitteluun kuului n. 500 metrin maakaasuputkisilta olemassa olevalta laitosalueelta uudelle laitokselle. Virallisen koekäytön jälkeen laitos luovutettiin asiakkaalle maaliskuussa 2014.

Kattilalaitoksen kokonaisteho on 2 x 47 MW. Pääpolttoaineena on maakaasu ja varalla kevyt polttoöljy. 

Suunnittelu toteutettiin VertexPlant12 ohjelmistolla:

- tarjousvaiheen laitosmallin päivitys

- teräsrakennesuunnittelu ja lujuuslaskenta:

 • hoitotasot ja niiden kannatusrakenteet
 • putkisillat
 • nostokiskot
 • laiteperustukset
 • puhallinkoppi
 • materiaaliluettelot


- putkistosuunnittelu:

 • putkistomallinnus ja axot
 • isometrit
 • kannakevalmistuspiirustukset
 • kannakekartta
 • PED-laskelmat ja jännitysanalyysit
 • materiaaliluettelot

- kanavistosuunnittelu

- palamisilmakanavien valmistuspiirustukset

- savukaasukanavien valmistuspiirustukset

- kannakevalmistuspiirustukset