Koneturvallisuus ja CE-merkintä

Rejlersin asiantuntijapalvelut CE-merkinnoissä ja koneturvallisuudessa.

Suunnittelijoidemme asiantuntemusta konedirektiivin ja kansallisen lainsäädännön vaatimuksista voidaan hyödyntää monessa kohteessa. Tilaajan henkilöstön ei tarvitse käyttää aikaa asetettujen vaatimusten selvittämiseen ja todentamiseen, vaan he voivat keskittyä omiin avaintehtäviinsä.

Olemme toimineet asiantuntijana sekä konetoimittajille että tuotantolaitoksille. Vaatimustenmukaisuustarkastelut vaaranarviointeineen räätälöidään aina tapaus-kohtaisesti.

Rejlersin toteuttamia koneturvallisuuden konsultointitehtäviä:

  • tuotantolaitoksen koneturvallisuusselvitys, Sanka Oy
  • sahan ja dimensiolajittelun modernisointi ja turvallisuusselvitys, Paloheimo Wood Oy
  • vanhan kuormalavalinjan modernisointi ja turvallisuusselvitys, OR-Group Oy
  • uuden kuormalavalinjan sekä optimoivan katkaisusahalinjan vaatimustenmukaisuus, Versowood Oy
  • kouluttajan tehtävät, InnoSteel Factory Oy sekä HAMK täydennyskoulutus