Digitaalisista työkaluista vauhtia Fortumin käyttöön ja kunnossapitoon

Rejlers pilotoi Fortumin vesivoimalaitokseen täysin uudenlaisen tavan käyttää lisättyä todellisuutta paikantamaan IoT-antureita. Ratkaisu mahdollistaa tiedon tuomisen juuri sinne, missä sitä tarvitaan.

Rejlersin Accelerated Operations-ratkaisu yhdistää digitaalisen kaksosen ja reaaliaikaisen tiedon lisättyyn todellisuuteen. Vuoden 2017 aikana kehitettiin Fortumin vesivoimalaitokseen Oulunjoella lisätyn todellisuuden paikannus ja fotogrammetrialla toteutettu 3D-malli, mistä saatiin laitoskoordinaatisto sidottua lisätyn todellisuuden koordinaatistoon.

"Yhteistyö Rejlersin kanssa oli sujuvaa ja pilotin lopputulos onnistui yllättämään positiivisesti."
- Otso Manninen, VARPU-projektipäällikkö, Fortum

Ratkaisun tuomia etuja ovat muun muassa:

 • Ajan säästö kenttähenkilöstölle
 • Tuottamattoman toiminnan minimointi
 • Yksinkertainen käyttöliittymä, joka on helppo jalkauttaa
 • Digitalisaatio helposti lähestyttävänä ratkaisuna
 • Tieto käyttöön oikeaan aikaan, oikeassa paikassa

Ominaisuudet

 • RealityCapture-virtuaalimalli
 • Lisätyn todellisuuden käyttöliittymä mobiililaitteeseen,
  työpöytäversio PC:lle
 • Point-of-Interest-datapisteet
 • IoT-värähtelyanturit
 • Kunnossapitotöiden ohjaamista/valvomista

Digitaalinen kaksonen - digitaalisen ja fyysisen maailman yhteenliittymä
Digitaalinen kaksonen on fyysisen laitteen tai järjestelmän virtuaalinen vastine. Siihen liitettyjen IoT-sensoreiden tuottaman datan avulla laitteen kuntoa, toimintaa ja tilaa voidaan tarkastella paikasta riippumatta. Lue lisää »