Automaatiosuunnittelu

Rejlers on pitkään toiminut prosessi- ja kemianteollisuuden laitosten kanssa yhteistyössä automaatiosuunnittelussa.

Suunnittelutoimeksiantomme ovat sisältäneet hyvin erilaisia toimintaympäristöjä ja prosesseja, esimerkiksi:

 • lastaus- purkuterminaalit sekä satamat ja säiliöalueet
 • vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi
 • veden käsittely ja ympäristön suojeluprosessit
 • öljynjalostus ja muoviteollisuuden prosessit
 • koelaitteistot, pilot-prosessit ja laboratoriot
 • käyttöhyödykkeen ja jäähdytyksen hallintaprosessit

Automaatiosuunnittelun osaaminen prosessi- ja kemianteollisuudessa kattaa koko automaatio- ja instrumentointisuunnittelun sisältäen mm.:

 • esi-, perus- ja toteutussuunnittelun
 • turvajärjestelmä- ja logiikkasuunnittelun, PC-valvomot
 • järjestelmäsuunnittelun ja -ohjelmoinnin
 • kenttäinstrumentointi- ja kaapelisuunnittelun
 • virtapiiri- ja säätökaaviosuunnittelun
 • hankintatoimenpiteet
 • asennusvalvonnan, koestukset ja koulutuksen