Suodatinsuunnittelun sähköosaamista

Outotec Oyj on maailman johtavia mineraalien- ja metallienjalostusteknologioiden toimittajia. Yritys tarjoaa ratkaisuja myös teollisuusvesien käsittelyyn, vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntämiseen ja kemianteollisuuteen.

Rejlers on toiminut jo vuosia yhtenä Outotecin nauha-, paine- ja kirkastussuodattimien sähköistyksen ja automatisoinnin suunnittelijana sekä toteuttajana. Olemme mukana tuotekehityksessä, rakennesuunnittelussa sekä instrumentointi- ja sähkösuunnittelussa.

Kehitystyön päämääränä on suunnitella täysin automatisoitu suodatin asiakkaan prosessiin. Rejlers vastaa suunnittelun lisäksi myös suodatinten ohjelmoinnista ja testauksesta. Osallistumme myös käyttöönottoon. 

Suodatinlaitteita toimitetaan eri puolille maailmaa, ja eri maissa on erilaiset standardit ja vaatimukset. Tunnemme Rejlersillä säännökset ja sovellamme niitä olosuhteidenmukaan. Käytännössä jokainen suodatin on yksilö, joka suunnitellaan erikseen.

Suodattimista noin 60 % menee kaivosteollisuuden käyttöön, 30 % lääketeollisuuden koneisiin ja laitteisiin ja noin 10 % petrokemian laitteisiin.