Ringhals parantaa reaktoreidensa turvallisuutta

Ringhalsin ydinvoimala Ruotsin länsirannikolla on maan suurin sähköntuottaja ja vastaa normaalisti noin 20 prosentista koko maan sähköntarpeesta. Ringhalsin rakennustyöt alkoivat vuonna 1969 ja vuonna 1983 valmistui sen neljäs ja viimeinen reaktori. Yhden kiehutusvesireaktorin ja kolmen painevesireaktorin yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 3700 MW ja vuotuinen tuotanto noin 25500 GWh.

Vuonna 2007 Ringhalsissa aloitettiin mittavia, 22 miljardin kruunun investointihankkeita. Omistajien mukaan investoinnit tehdään, jotta tulevaisuudessa laitos pystyy tuottamaan enemmän sähköä ja jotta turvallisuus- ja käyttöastevaatimukset täyttyvät.

Projektiin sisältyy ympäristö- ja turvallisuuspäivityksiä sekä käyttöiän pidentämiseen ja turvallisuuteen liittyviä investointeja. Neljä miljardia kruunua investoidaan tehokkuutta lisääviin toimenpiteisiin. Toteutettavat toimenpiteet lisäävät voimalan tuotantoa kymmenellä prosentilla vuoteen 2015 mennessä.

Rejlers on ollut mukana laajassa projektissa monen muun konsulttitoimiston ja yrittäjän joukossa. Rejlers on osallistunut laitoksen useimpien järjestelmien – kuten turvallisuus-, valvonta-, paloturvallisuus- ja jäähdytysjärjestelmä –  suunnitteluun sekä generaattoreiden valvontalaitteiston sähkösuunnitteluun.