Rejlers toteuttaa jäähdytysvesijärjestelmän kehitystyön Kemiran Joutsenon tehtaalle

Rejlers on valittu toteuttamaan Kemira Chemicals Oy:n natriumkloraatin tuotantolinjan jäähdytysvesijärjestelmän kehitystyötä, joka liittyy uuteen investointiin ja osaltaan parantaa olemassa olevan prosessin käytettävyyttä.

Kehitystyöhön sisältyy prosessi- ja mekaaninen suunnittelu sekä optio sähkö- ja automaatiosuunnittelusta. Työn laajuus sisältää uuden tehdasvesisäiliön sekä pumppaukset ja putkiliitynnät uuden ja vanhan tehdasvesisäiliön sekä käyttökohteiden välille.

Kemira investoi noin 50-60 miljoonaa euroa Joutsenon tehtaaseen Suomessa. Investointi kasvattaa merkittävästi Joutsenon tehtaan natriumkloraatin tuotantokapasiteettia. Rakennustöiden on määrä alkaa kesäkuussa 2016. Uuden natriumkloraatin tuotantoyksikön arvioidaan valmistuvan vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä. Natriumkloraatista valmistetaan sellutehtaissa klooridioksidia (ClO2), joka on yleisin sellun valkaisussa käytettävä kemikaali.

Joutsenon tehtaalla työskentelee tällä hetkellä 67 henkilöä ja tehtaalla tuotetaan useita massa- ja paperiteollisuudessa käytettäviä kemikaaleja.

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Vuonna 2015 Kemiran liikevaihto oli 2,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 4 700. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.