Phoenix Pulp & Paper PCL, KK#1-projekti

Rejlersin osaamista tehdassuunnittelussa

KK#1-projekti toimitti PPPC:n uuteen paperitehtaaseen massan käsittelyosion. Rejlersin suunnittelutyö sisälsi layoutsuunnittelun ja rakennustehtävät. Lisäksi suunnitteluun kuuluivat teräsrakenteiden, hoitotasojen, säiliöiden, tornien sekä putkiston suunnittelu. Projektin toimituksesta vastasi Andritz Oy. 

Tehdas käynnisti toimintansa huhtikuussa 2008 ja se pystyy tuottamaan kopiopaperia n.730 tonnia päivässä.  

Massankäsittelyosioon kuuluvat Hardwood ja Softwood -linjat, hylynkäsittely ja kuidun talteenotto. Päälaitteita prosessissa ovat pulpperit, 12 kpl säiliöitä, 3 kpl torneja, pyörrepuhdistimet, sihdit, jauhimet, saostin, kiekkosuodin ja ruuvipuristin.
Putkiston materiaalitarve kannakoinnin kanssa oli n. 98500 kg.  

Rejlersin toteuttamaan toimeksiantoon sisältyi:
•  layoutsuunnittelu
•  rakennustehtäväsuunnittelu
•  putkistosuunnittelu
•  säiliöiden mitta-ja työpiirustukset
•  hoitotasojen suunnittelu
•  teräsrakennesuunnittelu
•  tarvittavat lujuuslaskennat