Oskarshamn 3 -tehonlisäys

Jo vuonna 2003 alkoi prosessi, joka kymmenen vuotta myöhemmin johti Oskarshamnin ydinvoimalan kolmannen reaktorin muuttamiseen maailman suurimmaksi kiehutusvesireaktoriksi.

Nimellä O3 tunnettu, vuonna 1985 käyttöönotettu reaktori tarvitsi uudenaikaistamista. Turvallisuutta ja tehoa oli saatava lisää sekä käyttöikää pidennettävä. Lisäksi tavoitteena oli nostaa käyttöastetta 94 prosenttiin.

Turvallisuutta parantavia toimenpiteitä olivat muun muassa muista turvajärjestelmistä riippumattomuuden varmistaminen sekä jäähdytysjärjestelmän edelleenkehittäminen. Käyttöiän nostaminen 40 vuodesta 60 vuoteen merkitsi mm. uuden matalapaineisen turbiinin ja uuden generaattorin asentamista.

Kun O3 otettiin täyteen käyttöön, projektiin oli käytetty 2 miljoonaa työtuntia.

Rejlers vastasi projektissa muun muassa putkistojen ja niiden kannattimien asennuksista sekä huoltotasojen, nosto- ja käsittelylaitteiden suunnittelusta.

Rejlers toimitti myös laitoksen rakenteiden lujuuslaskentapäivitykset.