Osaamista ohjaamon analysointiin

Rejlers Oy:ssä voidaan normaalin lujuuslaskennan lisäksi suorittaa ohjaamoiden ROPS (roll over protection safety) turvallisuuteen ja testaukseen tähtäävää laskentaa. Laskenta suoritetaan epälineaarisella FE-menetelmällä, testin voima, energia ja siirtymävaatimukset huomioiden. Pystymme simuloimaan testin kaikki vaiheet; sivutyöntö, puristus ja pituustyöntö toisiinsa ketjutettuna.

Laskennassa noudatetaan normia SFS-ISO 8082:2003 tai vastaavaa. Laskenta vaatii lisäksi virallisen lujuuskokeen hyväksytyssä testauslaitoksessa. Laskennan perusteella pystytään arvioimaan ohjaamon rungon käyttäytymistä testaustilanteessa. Tarvittavan elintilan säilyminen (DLV) sekä poistumisteiden toiminnan varmistaminen ovat myös tärkeitä tekijöitä. Ohjaamon kiinnitykseen liittyvät osat voidaan mitoittaa laskennan perusteella.

Laskenta mm. vähentää testikertoja ja auttaa materiaalin optimoimiseen. Hyväksyttyä ROPS-runkoa ei saa muuttaa testauksen jälkeen ilman uutta testiä, jolloin tuotteessa oleva mahdollinen ylimääräinen materiaali (kustannus) seuraa rakenteessa koko tuotteen elinkaaren ajan.

Edellä mainittujen asioiden hallinta ja pitkä ohjaamoiden suunnittelukokemus tekevät Rejlersistä erittäin vahvan osaajan ohjaamoalalle. 

Tyypillisiä ROPS koneita ovat:
•  Traktorit
•  Metsäkoneet
•  Erilaiset jyrät
•  Kaivoskoneet