Lämmöntalteenottolaitoksen esisuunnittelu

Nivos Energia Oy:n (ent. Mäntsälän Sähkö Oy) esisuunnitteluprojekti sisälsi datakeskuksen lämmöntalteenoton ARK-, RAK-, prosessi-, putkisto-, tehdas-, LVI-, sähkö- ja automaation esisuunnittelun, määritykset ja mitoituksen.

Uuden lämmöntalteenottolaitoksen teho on 8 MW. Lämpöä otetaan talteen datakeskuksen jäähdytysvedestä. Talteenoton jälkeen lämmitetty vesi priimataan ja siirretään Mäntsälän Sähkön kaukolämpöverkkoon. Laitosta hyödynnetään vähentämään maakaasun käyttöä.

Kerätyn hukkalämmön ansiosta kaukolämmön hiilidioksidipäästöt vähenevät jopa 40 prosenttia. Tämä on merkittävä saavutus, sillä kaukolämmön osalta se vastaa EU:n vuoden 2030 asettamaa tavoitetta päästövähennyksistä. Lämmön kierrättäminen säästää luontoa ja pitkällä aikavälillä parantaa myös kaukolämmön kilpailukykyä, sillä nyt kaukolämmön käyttämästä maakaasusta 50 % voidaan korvata kierrätetyllä lämmöllä.

Rejlersin toteuttamaan toimeksiantoon sisältyi:

  • rakennus- ja ympäristöluvan konsultointi
  • arkkitehti-, rakenne- ja maarakennussuunnittelu
  • urakkatarjouspyyntöaineiston teknisen osuuden laatiminen
  • teräsrakennepiirustusten ja- asiakirjojen laatiminen rakentamista varten
  • laitteistojen mitoittaminen ja toimittajakyselyt
  • prosessisuunnittelu
  • 3D-putkisto-, LVI- ja laiteosuuden esisuunnittelu
  • sähkö- ja automaatiomäärittelyt
  • kustannusarvio

Nivos Energia Oy
Nivos Energia Oy on sähköyhtiö, joka tuottaa sähkö- ja lämmitysratkaisuja kymmenen kunnan alueella. Suurimmat kunnista ovat Mäntsälä ja Kärkölä.