Korsnäsin paperitehtaan prosessipäivitykset

Nykyisin BillerudKorsnäsiin kuuluva Korsnäsin paperitehdas Gävlessä valmistaa nestepakkauskartonkia, WTL -kierrätysmateriaalikartonkia sekä voima- ja säkkipaperia.

Tehtaan tuotantokapasiteetti vuonna 2012 oli noin 700 kt/vuosi. Yhtiö on jo 1970-luvulta lähtien työskennellyt prossessien aikana syntyvien päästöjen vähentämiseksi.

Tällä hetkellä 95 prosenttia yrityksen tarvitsemasta lämmityksestä ja sisäisestä sähköntuotannosta saadaan biopolttoaineista. Korsnäsin tehtaalla tehdään jatkuvaa työtä toiminnan ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Vuosien 2010 – 2012 aikana yritys investoi mittavasti paperikoneiden PM4 ja PM5 kiertovesijärjestelmän uudistamiseen sekä uuden märkäpuristimen ja happivalkaisuvaiheen (O2) asennukseen asiaankuuluvine sähkö-, instrumentointi- ja automaatioasennuksineen kuitulinjalla 3. Toteutetut toimenpiteet parantavat laatua ja laskevat ympäristövaikutuksia pienempien päästöjen ja vähentyneen vedenkulutuksen kautta.

Rejlersin tehtävänä projektissa oli vastata sähkö- ja instrumentointisuunnittelusta sekä ABB AC450 -automaatiojärjestelmän ohjelmoinnista.