Käpykankaan lämpökeskuksen kattilan muutos kevyelle polttoöljylle

Rejlers toimitti kokonaistoimituksena Fortum Power and Heat Oy:lle Käpykankaan lämpökeskuksen kattilan nro 2 muutoksen kevyelle polttoöljylle. Muutosten jälkeen lämpökeskus täyttää PIPO-asetuksen ympäristöystävällisyyttä ja turvallisuutta korostavat vaatimukset.

Kokonaistoimitukseen sisältyi Käpykankaan lämpökeskuksella Joensuussa sijaitsevan 40MW tehoisen raskaspolttoöljykäyttöisen vesiputkilämpökattilan muutos käyttämään kevyttä polttoöljyä. Rejlersin toimitus sisälsi suunnittelun, prosessilaitteet (mm. venttiilit, pumput, säiliöt, sähkökeskukset, instrumentoinnin), putkistot, eristyksen, teknisen tilan rakennuksen, asennuksen, käyttöönoton, dokumentoinnin ja takuuvelvoitteet.

PIPO-asetusta sovelletaan kiinteää, nestemäistä tai kaasumaista polttoainetta käyttäviin energiatuotantoyksiköihin, joiden polttoaineteho on vähintään 5 MW mutta alle 50 MW. Samoin asetusta sovelletaan 1-5 MW:n yksiköihin, jos yksikön yhteenlaskettu polttoaineteho on yli 5 MW. PIPO-asetuksen vaatimukset tulee olla täytettynä vuoden 2018 alkuun mennessä.

Fortum Power and Heat Oy
Fortum Power and Heat on Fortumin sähköä ja lämpöä tuottava tytäryhtiö. Fortum Power and Heat toimii Suomen lisäksi mm. Ruotsissa, Venäjällä, Baltiassa, Puolassa, Norjassa ja Britanniassa.