Bentoniitin tutkimuslaitteen tuotekehitys

B+tech on tutkimusyhtiö, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti Posivan hallinnoiman ydinjätteen loppusijoituspaikan Onkalo-hankkeeseen. Rejlers tekee B+techille tuotekehitysprojektia, jossa tehdään aikaisemman esisuunnittelutyön pohjalta toteuttamiskelpoinen ratkaisu valmistusdokumentteineen.

B+tech on antanut Rejlersin tehtäväksi suunitella testilaitteen, jolla pystytään tutkimaan bentoniitin käyttäytymistä ydinjätteen loppusijoituspaikan kaltaisissa olosuhteissa.

Bentoniitti on vulkaanista savea, joka turpoaa kosteuden vaikutuksesta tilavuudeltaan 10-kertaiseksi ja kivettyy. Sitä käytetään ydinjätekapseleiden sinetöimiseen loppusijoituspaikallaan.

Rejlersin suunnitteleman testilaitteen on tarjottava mahdollisuus kostuttaa hallitusti onkaloa simuloivaan tunneliin sijoitettua bentoniittia siten, että bentoniitin reagointia kosteuteen pystytään seuramaan visuaalisesti sekä mittaamaan sen aiheuttamaa paisuntapainetta. Laitteen on kestettävä reaktion aiheuttama paisuntapaine, ja sen on oltava purettavissa testin päätyttyä.

Laite sijoitetaan asiakkaan laboratorioon Helsingissä, jossa sillä tehtävät testit voivat kestää useita kuukausia kerrallaan.