Porin kaupunginsairaalan LVIA-suunnittelu

Kaupunginsairaala sijaitsee Porin Käppärässä ja tarjoaa kirurgian, sisätautien, geriatrian, yleislääketieteen ja pitkäaikaissairaanhoidon hoitopalveluja ja tutkimuksia. Sairaalan yhteydessä toimii myös terveyskeskus.

Rejlers oli mukana, kun Porin kaupunginsairaalan vuonna 1971 valmistuneita rakennusosia B4 ja B5 remontoitiin vuonna 2012. Remontti modernisoi kaupunginsairaalan nykyaikaisten tarpeiden mukaiseksi. Tavoite oli, että tilat
ovat mahdollisimman monikäyttöiset ja muokattavat. Esimerkiksi huoneet suunniteltiin niin, että yhden hengen tiloja voidaan tarvittaessa muuttaa kahden hengen huoneiksi.

Rejlersin tekemässä LVIA-suunnittelussakin huomioitiin se, että uudet tilat ovat käytössä pitkään ja niiden tulee olla mahdollisimman muunneltavia.

Yksilöhuoneisiin siirtymisen pääasiallinen syy on sairaalabakteeritartuntojen mahdollisimman tarkka eliminointi. Rejlers toteutti samaa tavoitetta kun ilmanvaihtotekniikka uusittiin niin, että se estää bakteerien leviämisen osastolta toiseen ja osastojen sisällä.

Rejlersin vastuulla oli kohteen LVIA-suunnittelu. Projektissa rakennus jaettiin kerros- ja osastokohtaisiin ilmanvaihtovyöhykkeisiin, jotka erilliskanavoitiin konehuoneeseen saakka. Ilmanvaihtokoneet valittiin siten, että poistoilman vuotaminen tuloilman joukkoon ei ole mahdollista. Rejlers suunnitteli myös erityishuoneisiin erilliset HEPA-
suodatukset estämään tauteja levittävien partikkelien leviämistä.