Päiväkodin arkkitehtisuunnittelu

Ulvilan kaupunki otti käyttöön täysin perinteisestä päiväkotisuunnittelusta poikkeavan toiminta – ja tilasuunnittelumallin Malmi päiväkodissa.

Vuodesta 1980 Sosiaalihallituksen vähimmäisvaatimuksia on noudatettu tilojen jäsentelyä ja mitoitusta koskien. Kaikki perinteisesti noudatetut suositukset unohdettiin ja päiväkodin arkkitehtisuunnitteluun otettiin täysin uusi näkökulma. Uuden toimintamallin lähtökohtana oli yksityinen päiväkoti. Toimintamallia ja tilasuunnittelua sovellettiin ensimmäistä kertaa kaupungin ylläpitämään päiväkotiin.

Rejlersin tehtävänä oli suunnitella Malmitien päiväkodin arkkitehtisuunnittelu noudattaen perinteistä ratkaisumallia. Työn edetessä havahduttiin huomattavan suuriin
muutostyökustannuksiin. Tässä vaiheessa Ulvilan kaupunki päätti ottaa tilasuunnitteluratkaisun lähtökohdaksi uudenlaisen toimintamallin, jonka lähtökohtana on Kotkassa sijaitseva yksityinen päiväkoti Vekkuli.

Tavoitteena oli saada Malmitiellä sijaitsevassa rakennuksessa toimintamallin mukaiset tilaratkaisut toteutettua varsin pienin muutostöin niin sisä- kuin ulkotilojenkin osalta. Päiväkodiksi muutettu rakennus on toiminut ennen insinööritoimistona ja osaksi asuntona. Rakennuksen pinta-ala on 560 m2 ja tontin 3100 m3.

Tuloksena syntyi perinteisestä poikkeavat tilaratkaisut - muutos perinteiseen: Kaikki 50 lasta yhdestä ovesta sisälle, ei kuraeteistiloja, hoitoryhmäjako kiinnostuksen ja
luontaisten taipumusten mukaan, suuri leikkitila keskelle päiväkotia, ulkoleikkivälineitten määrä minimoitu kahteen hiekkalaatikkoon, yksi suuri yhteinen ulkoleikkialue.