Lindholmenin Tekninen opisto Göteborgissa

Keväällä 2012 Rejlers osallistui Älvstranden Utveckling AB:n organisoimaan yhteistyöprojektiin KUB Arkitekter AB:n ja Bengt Dahlgrenin kanssa. Toimeksiantona oli laatia suunnitelmaehdotus uudesta Lindholmenin Teknisestä opistosta Göteborgissa.

Göteborgin uudesta Teknisestä opistosta on tarkoitus tulla arkkitehtonisesti korkeatasoinen rakennus. Suunnittelussa painotetaan kestävän kehityksen vaatimuksia, ja tilojen tulee olla muokattavissa erilaisiin toimintoihin.

Tarkoituksena on rakentaa omavarainen plusenergiatalo – rakennus, joka tuottaa energiaa yli oman tarpeen ja ylijäämää voidaan jakaa eteenpäin. Rejlers on vastuussa rakennuksen sähkösuunnittelusta. Hanke vaatii uusia ajattelutapoja muun muassa aurinkoenergiaa ja tuulivoimaa hyödyntävässä kohteessa.