Kunnan katuvalaistuksen dokumentointi

Rejlersin GIS-osasto Kristiansandissa Norjassa on tehnyt ratkaisun asiakkaalle, miten katuvalaistus voidaan dokumentoida kunnan tietokonejärjestelmissä (GIS sovelluksissa).

Rejlers on mallintanut GIS-sovelluksen / ratkaisun, jonka avulla tekniset tiedot valopisteestä (valaisin, teho jne.) sekä kaapeli ja tolppaviat dokumentoidaan. Tiedot tallennetaan kunnan GIS-järjestelmään, jolloin käyttäjät saavat yleiskuvan katuvalaistuksestaan yhdessä muun kunnallisen infrastruktuurin kanssa.

Katuvalaistuksen dokumentoinnin lisäksi tarjotaan GIS-analyysi käytössä olevista laitteista niin, että voidaan löytää viat ja virheet olemassaolevista tiedoista.