Viinatehtaasta oikeustaloksi

Vuonna 2005 aloitettiin Alko Oy:n vanhan, vuonna 1938 Helsinkiin rakennetun pääkonttorin ja alkoholitehtaan muutostyöt. Kesäkuussa 2010 Helsingin käräjäoikeus, Helsingin kihlakunnan syyttäjänvirasto sekä Helsingin oikeusaputoimisto pääsivät muuttamaan uudistettuihin tiloihin Salmisaaressa.

- Rejlers vastasi tilojen sähkö-, IT- ja turvallisuusjärjestelmien suunnittelusta sekä  kokous- ja av-tekniikasta. Kaikkiaan Rejlersin konsultit työskentelivät projektissa yli 10 000 tuntia ja hankkeessa tarvittiin monen alan asiantuntijoita, kertoo Rejlersiin kuuluvan Insinööritoimisto Lausamo Oy:n toimitusjohtaja Timo Tenninen.

Oikeustalon rakennus rakennettiin arkkitehti Väinö Vähäkallion suunnitelmien mukaan 1937 - 1940 Alkon tehtaaksi, pääkonttoriksi ja keskusvarastoksi, ja sitä laajennettiin vuonna 1956. Rakennus on suojeltu asemakaavalla, joka teki työstä erityisen vaativaa. Kaikissa asennuksissa tuli huomioida rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo. Turvallisuustekijät korostuivat suunnittelussa, olihan tilasta tulossa Oikeustalo.

Oikeustalo sijaitsee lähellä merta ja Helsingin keskustaa. Rakennuksessa on kaikkiaan 40 000 m² ja se pitää sisällään yksitoista oikeussalia.

- Tämän rakennuksen muutostyöt olivat monesta syystä erityisiä: osaksi siksi, että siitä tulisi julkisrakennus, osaksi siksi että alkuperäinen kohde oli toiminut teollisuusrakennuksena, sanoo Timo. Sen lisäksi alkoholitehdas oli kulttuurihistoriallinen suojelukohde, joka asetti erityisiä vaatimuksia teknisille ratkaisuille kuten valaistus-, tele-, av- ja turvajärjestelmäasennuksille.