Vanhasta postitoimistosta ensiluokkainen hotelli

Kun uusi suurhotelli Clarion Hotel Post vihittiin käyttöön Göteborissa tammikuussa 2013, ylpeänä paikalla olivat myös Rejlersin insinöörit.

Työt vanhan 1920-luvulla rakennetun postitalon muuttamiseksi hotelliksi olivat jatkuneet vuodesta 2010 saakka. Arkkitehtitoimisto Semrén ja Månsson laativat tuolloin ensimmäiset suunnitelmat muutostyölle. Kiinteistön omistaja HOME Properties valitsi Rejlersin vastaamaan projektissa mm. sähköistyksen, valaistuksen, hissien, tietoliikenneverkkojen sekä palohälytysjärjestelmän asennussuunnittelusta.

Projektikohteen 36 700 m² pitävät sisällään 500 hotellihuonetta, 17 kokoustilaa, ravintolan ja baarin. Hotellissa on myös kylpylä ja kattoallas.

Rakennus on luokiteltu kansallismonumentiksi, joten muutostöille oli asetettu kohteen luonteen vuoksi suuret vaatimukset.

- Varsin monet haasteet olivat luonteeltaan teknisiä, kertoo projektinjohtaja Stefan Johansson Rejlersiltä.

Koska kyseessä on hotelli, turvallisuusnäkökohdat ovat erittäin tärkeitä. Kaikki tekniset asennukset on kuitenkin tehty vanhaa ympäristöä kunnioittaen siten, että ne ovat mahdollisimman vähän vaikuttaneet tilojen ulkonäköön. Turvavalaistus, palohälytysjärjestelmä, sprinklerit ja ilmanvaihtojärjestelmä tulee olla, mutta laitteet eivät saa olla liian näkyviä.

Rejlers on vastannut esisuunnittelusta, järjestelmätestauksesta ja teknisten dokumenttien laadinnasta loppudokumentointiin ja huolto- ja kunnossapito-ohjeisiin.

– Oli erittäin mielenkiintoista ja hauskaa olla mukana tässä projektissa, sanoo Stefan Johansson. Eikä vähiten siksi, että jokainen tiesi työnsä merkityksen. Hanke on yksi suurimmista hotelliprojekteista, joissa Rejlers on ollut mukana.