Valaistuksella turvallisuutta jalankulkijoille ja pyöräilijöille

Hyvä valaistus on ehdoton edellytys jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvalliselle ja esteettömälle liikkumiselle kaupunkien pääkaduilla, puistoteillä sekä kävely- ja pyöräteillä niin päiväsaikaan kuin iltaisin.

Teiden, katujen ja sivuteiden hyvä valaistus on yksi tärkeimmistä turvallisuutta lisäävistä tekijöistä.

Rejlers osallistuu kehitysprojektiin, jossa määritellään valaistusvaatimukset suurten taajamien kulkureiteille. Yksi tärkeä huomioon otettava tekijä on turvallisuuden lisääminen valaistuksella.

Samassa yhteydessä kehitetään ja määritellään mitattavissa olevia lisäkeinoja kasvojentunnistukseen (etäisyys, valotaso kasvojen tasolla) sekä ympäristön valaistukseen (etäisyys, hajavalon määrä).

Yllä kuvatun mukaisten valaistusstandardien pohjalta on menossa kokeiluhanke, joka kestää marraskuulle 2013 saakka.