Tetrituuli Oy/ Tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinta

Tetrituuli Oy on suunnitellut 5 tuulivoimalayksikön rakentamista Leppävirran alueelle. Voimalat tulevat olemaan teholtaan 1,8-3 MW ja kokonaiskorkeudeltaan noin 180 metriä. Yhtiön tavoitteena on, että tuulivoimalat olisivat tuotannossa vuonna 2013.

Hankealueelle laaditaan oikeusvaikutteinen yleiskaava, joka toimii tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena. Tuulivoima-alueelta tuotettu sähköenergia syötetään Savon Voiman linjaan hankealueen lähellä sijatsevan sähköaseman kautta.

Suunnittelualue sijaitsee noin 5 km päässä Varkauden kaupungista itään, Valtatie 23:n (Joensuuntie) luoteis-kaakkoispuolella, Niittysmäen ja Konkanmäen päällä, Unnukka-järven kaakkoisrannalla. Alueen laajuus on noin 300 ha.

Tuulivoimahanke tukee Leppävirran kunnan alueiden omavaraisuutta ja parantaa sitä kautta kunnan toimijoiden taloudellista kilpailukykyä sekä näin ollen elävöittää kuntaa ja sen toimintaedellytyksiä.