Satamat ja terminaalit

Satamien kilpailukyvylle ja toiminnalle asetetaan jatkuvasti tiukkenevia vaatimuksia.

Kansainvälinen kilpailu lisääntyy samalla kun kotimaan teollisuuden rakennemuutos vaikuttaa kotimaan satamien kauttakulkuliikenteeseen.

Logistiikan merkitys koko Suomen ja yksittäisten yritysten kilpailukyvyn parantajana vahvistuu. Erilaiset logistiikkakeskukset ja -terminaalit kasvattavat jatkuvasti merkitystään.

Rejlers tarjoaa kokemustaan satama- ja terminaalialueiden suunnitteluun maankäytön
kartoittamisesta ja liikenneväylien suunnittelusta aina rakennusten arkkitehtisuunniteluun ja nosturi- ym. lastinkäsittelylaitteiden suunnitteluun.