Rejlersin osaamista verkkotietojärjestelmissä

Sonera Oy:llä on käytössään verkkotietojärjestelmät, joiden tekniset käyttöjärjestelmät kuuluvat Rejlersin osaamisalueeseen. Näihin järjestelmiin kuuluvat kartta ja looginen verkkotietojärjestelmä.

Tällä hetkellä teemme Soneralle useampaa dokumentointiin liittyvää projektia:

  • johdamme tietosisältöprojektia, jonka tavoite on siirtää toisista järjestelmistä tiedot nykyisiin Soneran järjestelmiin
  • teemme tietosisältökorjauksia vertaamalla tietoja useammasta järjestelmästä ja tarkistamalla tarvittaessa tiedot maastosta käsin
  • koulutamme tarvittaessa järjestelmien käytössä
  • teemme standardilaitteita, kun tulee uusia laitteita Soneran verkkoon

Verkkotietojärjestelmät ovat Teleoperaattoreille elintärkeät, sillä ilman oikeaa verkkotietoa, heillä ei ole verkko ollenkaan.