Rejlersin osaamista projektinhallinnassa

Rejlers on mukana monissa suurissa hankkeissa, joissa projektin onnistumiseen vaikuttaa oleellisesti projektinhallinnan osaaminen.

Projektitoiminnassa tämä edellyttää riittävää lähtötietojen ja vaatimusten selvitystä, hyvää projektisuunnitelmaa ja yhteydenpitoa eri osapuolien kesken koko projektin ajan. Osaaminen aikataulujen, resurssien ja dokumenttien hallinnassa takaa onnistuneen lopputuloksen vaikka projektin aikana tapahtuisi merkittäviäkin muutoksia.

Projekteja, joissa Rejlersin henkilöstön projektinhallinnan osaaminen on ollut merkittävässä roolissa, ovat mm.

• Helsingin kaupungin liikennelaitos: Automaattimetron projektijohto
• Länsimetro: Sähköisten järjestelmien rakennuttaminen ja asennusvalvonta
• Ratahallintokeskus: Lahti-Luumäki perusparannus, sähköisten järjestelmien rakennuttaminen ja asennusvalvonta

• Fortum Power and Heat: Joensuun 30 MW:n biolämpölaitoksen prosessi- ja rakennussähköistys ”Avaimet käteen” –toimituksena.
• Etelä-Savon Energia: Kaukolämpökattilat 20 MW ja 10 MW. Suunnitteluprojektin johto, Putkisto-, säiliö- ja laitesijoitussuunnittelu 3D mallinnuksena, prosessikaavio-
suunnittelu, LVI-suunnittelu, Sähkö- ja automaatiosuunnittelu, prosessisähkö, paikallisautomaatio
• GS-HYDRO: Avesta-Polarit / Tornion terästehtaan hydrauliikka- ja voiteluputkistojen suunnittelu
• Ahlström: Kiani-projekti: Sellutehtaan sähköistys- ja automaatiosuunnittelu sekä Maoming-projekti: Kahden blokin höyryvoimalaitos, projektin hoito, perussuunnittelu
ja hankinnat
• Metsä-Serla Chemicals: CMC-tehtaan sähköistys- ja automaatiosuunnittelu