Rejlers mukana Oslon Follobane –projektin toteuttamisessa

Follobanen on Norjan suurin liikenneväylähanke, johon sisältyy muun muassa maan toistaiseksi pisin rautatietunneli. Rejlers Railconsult on mukana hankkeen toteuttamisessa osallistuen projektin valmistelutöihin sekä turvallisuusnäkökohtiin.

Noin 20 kilometrin mittaisen tunnelin lisäksi Follobanen –projekti pitää sisällään uuden Ski’n rautatieaseman rakentamisen, merkittäviä rakennustöitä Oslon keskusrautatieasemalla, mittavat raiteiden uudelleenjärjestelyt Østfoldbanen ja keskusrautatieaseman sekä tunnelin ja Ski’n aseman välillä.

Uusi kaksiraiteinen rata Oslon keskusrautatieaseman ja julkisen liikenteen keskuksen Ski’n aseman välillä, yhdessä Østfoldbanen kanssa, tehostavat ja helpottavat junamatkailijoiden arkipäivää.

Rejlers Railconsult’in osuus hankkeessa:
Rejlersin konsultit ovat vastuussa Follobane –projektiin sisältyvän 20 km:n mittaisen tunnelin valmius- ja evakuointisuunnitelman laatimisesta.

Rejlers vastaa:
• projektityön koordinoinnista konsulttien, JBV:n (Jernbaneverket) organisaation sekä palo- ja pelastustoimen kesken
• valmiussuunnitelma-analyysien sekä muiden välttämättömien analyysien koordinoinnista
• valmiussuunnitelmien laatimisen koordinoinnista JBV:n alaisten virastojen osalta.