Rautateiden sähkö- ja turvalaiterakentaminen

Rejlers on Liikenneviraston puitesopimuskumppani. Olemme olleet rakennuttamassa ja valvomassa vuosien varrella useita rautateiden rakentamis- ja korjaushankkeita.

Liikennevirasto on asiantuntijaorganisaatio, joka vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kehittämisestä. Liikennevirasto kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle.

Rejlersin ammattilaiset osaavat turvalaitteiden sekä rautateiden sähköistyksen rakennuttamisen ja valvonnan. Laadukas ja kustannustietoinen toimintatapamme auttaa asiakasta löytämään oikeat ratkaisut tarpeisiinsa.

Olemme olleet useiden ratapihojen turvallisuuden ja käytettävyyden parantamishankkeissa rakennuttajana. Sähköradan kaukokäytön uusinnat ja sähköasemien rakennuttaminen ovat osaamisalaamme.