Ranta-asemakaavamuutos

Uudenkaupungin kaupunki halusi löytää vuosikymmeniä käyttämättömänä olleelle Lokalahdessa sijaitsevalle Peteisen alueelle käyttäjän, joka kykenee panostamaan kokonaisuuteen yhdessä kaupungin kanssa.

Masku Kiinteistöt Oy osti n. 12 ha ranta-alueen, jonka rantaviivan pituus on n. 800m. Hanke oli huomioarvonsa ja toteutuksensa ansiosta esimerkki kunnan ja yrityksen
yhteistyöstä.

Rejlersin tehtävänä oli kaavamuutoksella etsiä ratkaisu, joka mahdollistaa merelliseen maisemaan sijoittuvien omarakenteisten loma-asuntojen rakentamisen.

Lähtökohtana oli se, että alueen on jo todettu soveltuvan hyvin yleisen virkistyskäytön lisäksi loma-asumiselle. Yleisen virkistyskäytön mahdollisuus haluttiin turvata niin,
että muu alue säilytettiin retkeily- ja ulkoalueena.

Tavoitteena oli saada ranta-asemakaavamuutoksella Peteisen alueelle näyttävä ja houkutteleva ympärivuotiseen asumiseen soveltuva huvilayhdyskunta, ja Lokalahden
palveluiden sekä pysyvän että loma-asumisen laadun parantaminen.

Tuloksena ranta-asemakaavamuutoksessa osoitettiin omarantaisia lomarakennuspaikkoja viisi, jotka ovat suuruudeltaan noin 5000 m2 tai enemmän.