Projektina suurten nopeuksien rautatiet

Ruotsin Liikennelaitoksen toimeksiantona Rejlers vetää suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän kehittämisprojektia.

Tehtävänä on kehittää järjestelmästandardi raiteille, joilla voidaan liikennöidä 250 - 320 kilometrin tuntinopeudella. Käytännössä tämä tarkoittaa järjestelmää, joka mahdollistaa 320 kilometrin tuntinopeuden.

Järjestelmätyö on laaja ja se tullaan jakamaan useampaan osaprojektiin. Maan hallitus haluaa, että vuoteen 2017 mennessä päästään aloittamaan niin sanotun Itäisen radan rakentaminen – suurten nopeuksien rataa Tukholman eteläpuolelta Järnasta Linköpingiin.

Olemme hyvin ylpeitä saadusta projektista, joka on tällaisen teknologian edelläkävijä. Rejlersin konsultit johtavat projektia ja osallistuvat tarvittavien eri teknisten alueiden ratkaisujen tutkimustyöhön.