Peruskorjaukset ja sisustaminen

Rejlersin osaamista peruskorjauksissa ja sisustuksessa.

Vuonna 2009 Rejlersin vastuulla oli LVIA- ja arkkitehtisuunnittelu, kun Porin kaupunki halusi muuttaa päihdepalvelun kuntoutusyksikön psykososiaalisen avopalvelu-yksikön toimistorakennukseksi.

Arkkitehtisuunnittelu sisälsi: Käyttötarkoituksen muutoksen, vesikaton uusimisen, esteettömyyden ja käyttöturvallisuuden nykymääräysten mukaisiksi. LVIA-suunnittelu sisälsi: Ilmanvaihdon uusimisen ja parantamisen, käyttövesiverkon uusimisen, sadevesijärjestelmän parantamisen, ulkopuolisten salaojien rakentamisen.

Vuonna 2010, Porin kaupunki halusi muuttaa Psykososiaalisten palveluiden keskusta. Odotus-ja käytävätilojen materiaalit ja värit valittiin jo rakennuksen käyttötarkoituksen muutostyön yhteydessä.

Tilojen sisustuksen materiaali ja kalustevalinnoissa perehdyttiin käyttäjän erityistarpeisiin ja toiminnan tuomiin erityisvaatimuksiin. Kalustus ei vastannut asiakaskunnan tarpeita, se oli niukkaa ja epätarkoituksen mukaista.

Suunnitteluratkaisussa huomio kiinnittyi siihen, että tiloista saadaan käyttäytymistä rauhoittavaa ja henkilökuntaa suojaavaa. Tilojen turvallisuusnäkökulmaa arvioitiin sekä käyttäjän että henkilökunnan osalta. Epäasiallinen käytös pyrittiin eliminoimaan lempeästi ohjaten mukavuudentunnetta korostaen.

Jokaiseen kolmeen odotustilaan luotiin tunnelma valitsemalla henkilökunnan kanssa taulukokonaisuuksia Porin Taidemuseon kokoelmista.