Noormarkun ruukin aluesuunnittelu

A. Ahlström Osakeyhtiön Noormarkun ruukkialue on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen aluekokonaisuus. Ruukkialue sijaitsee Noormarkunjoen varrella, noin 15 km Porista koilliseen. Arkkitehtonisesti arvokkaan ydinalueen, jolla sijaitsee mm. Alvar Aallon suunnittelema Villa Mairea, sekä sitä ympäröivien luontoalueiden laajuus on noin 450 ha.

Kehittämishankkeen tarkoituksena on luoda alueelle liiketoimintaa toteuttamalla matkailu-, luontoelämys- ja  asumispalveluita. Tämä tarkoittaa laaja-alaista vaiheittain toteutettavaa uudisrakentamista alueelle vuoteen 2030 mennessä (arviolta noin 60 000 - 80 000 k –m²) sekä nykyisten kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten käyttötarkoituksien muuttamista yhtiön liiketoimintasuunnitelman mukaisesti. 

Tavoitteena on löytää vetovoimaisuustekijät, jotka edistävät positiivisella tavalla alueen menestymistä ja kilpailukykyä. Aluesuunnittelutyön vaativuutta lisää se, että ruukkialueen keskeisten osien erityispiirteiden ja laadun säilymistä vaalitaan huolellisesti innovatiivisten kehittämistavoitteiden rinnalla.

Alueen suunnittelu ja rakentaminen ajoittuu vuosille 2010 - 2030. Hankkeella on alueellisesti merkittävä työllisyys- ja  imagovaikutus koko Porin kaupungille, ja se tulee olemaan myös kansallisesti ja kansainvälisesti mielenkiintoa herättävä. 

Hanke on lähtenyt liikkeelle syksyllä 2010 alueprofiloinnilla. Aluesuunnittelutyö on aikataulutettu ja sovitettu yhteen syksyllä 2011 käynnistyneeseen Noormarkku - Toukarin osayleiskaavaan. Osayleiskaava on nyt edennyt ehdotusvaiheeseen ja aluesuunnittelutyö jatkuu 2013 sovittamalla yhteen ja vaiheistamalla alueen asemakaavoitus yhtiön liiketoimintasuunnitelmaan.

Suunnittelutyön lähtökohtana on ollut löytää yhdessä A. Ahlström Osakeyhtiön kanssa toteuttamisstrategia sekä vahva ja kantava visio alueesta. Rejlersin vastuualue on ollut kaavallisten ratkaisujen työstäminen yhdessä Porin kaupunkisuunnittelun sekä ELY- keskuksen ja Museoviranomaisten kanssa. Hankkeen merkittävyyden vuoksi on järjestetty ja oltu mukana lukuisissa infotilaisuuksissa sekä laadittu tarvittavaa aineistoa viestintää varten. 

Yleiskaavan suojelu- ja kaavamerkintöjen sisällössä ja tarkkuudessa on huomioitu paikan erityisyys. Vaikka alue on kulttuurihistoriallisesti merkittävä, niin yleiskaavaan on saatu joustavuutta ja väljyyttä toteuttaa alueen tuleva asemakaavoitus yhtiön toivomilla kehittämistoimenpidepainotuksilla.

Koko hankkeen toteutuksesta on vastannut työryhmä, joka on koostunut A. Ahlström Osakeyhtiön edustajista ja hankkeen asiantuntijapalveluiden GSP Group Oy:n, Rejlers Oy:n ja Prizztech Oy:n edustajista. Hankkeen kehitystyössä sovitetaan yhteen alueen monikäyttöisyys ja arvot. Alueen pitkää historiaa, alkaen vuodesta 1851, ja kehittymistä leimaa paikallisuus ja kansainvälisyys, yksityisyys ja yhteisöllisyys sekä matkailu ja asuminen.