Metron automatisointi

Automatisoidussa metrossa junien turvallista kulkua ohjaa tietokonepohjainen automaatiojärjestelmä operaattorin valvonnassa. Järjestelmä määrittää junien välille turvallisen etäisyyden ja nopeuden sekä esimerkiksi ohjaa laituriovia.

Helsingin metron tuleva automaatiojärjestelmä, ATC- järjestelmä (Automatic Train Control), koostuu useasta eri alijärjestelmästä, joista yhdessä rakentuu toimiva automaattimetro. Automaattimetron ohjausjärjestelmään kuuluvat junien käytönohjaus ja asetinlaitteet. Asetinlaite ohjaa ratalaitteita eli esimerkiksi vaihteita ja opastimia. Se on metron ohjausjärjestelmän perusta.

Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL) tilasi Rejlersin Liikenneväylät – liiketoimintayksikköltä metron automatisointiprojektin projektinjohtopalveluita.

Sopimus on alkanut toukokuussa 2013 ja sen tavoitteena on taata projektin valmistuminen sovitusti.

Automatisointiprojektin johtotehtäviin kuuluu aikataulun pitävyyden ja hankkeen edistymisen seuraaminen sekä HKL:n ja Siemensin välisen sopimuksen toteutumisen valvominen. Siemens toimittaa M300-sarjan junien automaattiajoon tarvittavat laiteet.