Lundin teknillisen korkeakoulun MAX-Labin uusi MAX IV

Vuonna 1983 Lundin teknillisen korkeakoulun MAX-lab:in käyttöönvihkiminen merkitsi myös korkean teknologian synkrotronisäteilytutkimuksen käynnistymistä. Nyt 30 vuotta myöhemmin MAX-lab pitää johtopaikkaa tutkimusalallaan.

MAX IV:n rakentamistyöt ovat olleet käynnissä jo vuodesta 2010. Nyt rakennettava uusi laboratorio tulee tarjoamaan kansainvälisille tutkijaryhmille parhaat mahdolliset tekniset laitteet alallaan.

Yksityiskohtana mainittakoon, että suomalais-virolaisena yhteistyönä MAX-lab:iin rakennetaan tutkimuslinja kiinteän aineen pintojen, kaasumolekyylien ja nanoklustereiden tutkimiseen.

MAX IV-laboratorioon tulee muun muassa kaksi kiihdytinrengasta, jotka toimivat sekä elektronivarastoina että -kiihdyttiminä. Toisen renkaan ympärysmitta on 96 metriä ja toisen 528 metriä. Laboratorio vihitään käyttöön 21. kesäkuuta 2016 - vuoden valoisimpana päivänä.

MAX IV:n ajaminen täydellä kuormalla vaatii 18 MW:n tehon. Tämä vastaa yli kymmentä prosenttia Lundin kaupungin tehon tarpeesta. Tästä johtuen Kraftringen Nät AB on laajentanut Lundin itäistä sähköasemaa uudella 10kV keskuksella ja 130/10kV muuntajalla, jonka nimellisteho on 40MVA. Sähköaseman laajennus käyttöönotettiin syksyllä 2012. MAX IV on yhdistetty sähköasemalle kolmella 630mm² kaapelilla.

Rejlers toimi sähköaseman laajennusprojektissa Kraftringen Nät AB:n valtuuttamana konsulttina urakoitsijoiden suuntaan sekä vastasi muun muassa 10 kV sähköaseman teknisistä määrittelyistä sekä kaapeliyhteyden projektoinnista ja projektijohdosta.