A. Ahlström Osakeyhtiö, Karhula

A. Ahlström Osakeyhtiön Kotkan Karhulassa sijaitseva alue on valtakunnallisesti merkittävä teollisuushistoriallinen kokonaisuus. Aluekokonaisuuden laajuus on noin 100 ha.

Tavoitteena oli luoda suunnittelun ja neuvottelun lähtökohdat Karhulan alueen kehittämistyölle. Alueesta laadittiin kaavarunko, jonka avulla varmistettiin, että yrityksen tavoitteet kannattavasta liiketoiminnasta tulevat huomioiduksi ja toiveet sekä tarpeet ehjästä aluekokonaisuudesta siirtyvät yleis- ja asemakaavamuutoksiin. Alueelle vaiheittain toteutettavan  uudisrakentamisen määrä on  noin 60 000 - 80 000 k –m². 

Alueen suunnittelu ja rakentaminen ajoittuu vuosille 2010 - 2030. Hankkeella on alueellisesti merkittävä työllisyys- ja  imagovaikutus. Hanke toteutettiin syksy 2010 - syksy 2011 välisenä aikana. Työtä jatketaan, kun alueen liiketoimintasuunnitelma,  rakentamis- ja tuottavuuslaskemat on laadittu.

Projektin hallinnan kuvauksen laadinnassa korostettiin prosessin johdonmukaista etenemistä, mutta riittävän väljästi, jotta pystytään reagoimaan herkästi muuttuviin ja yllättäviin tilanteisiin sekä valitsemaan tarkoituksenmukainen vuorovaikutuksen tapa.

Yksi valituista periaatteista oli korostuneen yhteistyöhakuisuuden esillä pitäminen, koska huolenaiheena on, että alueen useat rakennukset ovat suojeltuja eikä alue saa tulla museoiduksi ja sitä kautta painolastiksi yritykselle.