Tuulivoimaosaaminen

Tarjoamme asiakkaillemme monipuolisesti tuulivoimaloiden hankintaan, pystyttämiseen ja käyttöön liittyviä palveluita.

Maankäytön suunnittelu

 • sijaintivaihtoehtojen kartoitus
 • kaavoitus

Lupa-asiat

 • voimalan YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointitarve ja ympäristölain mukainen ympäristölupatarve
 • YVA selvitykset
 • rakennusluvat tai toimenpideluvat
 • ympäristölupahakemukset ja niiden edellyttämät selvitykset
 • muut luvat ja selvitykset sekä neuvottelut viranomaisten kanssa

Tuulipuiston sähköverkon suunnittelu

 • tuulipuiston sähköverkon mitoitus ja rakenne
 • olemassa olevaan sähköverkkoon liitännät

Tuulivoimalan, tuulipuiston sähköverkon ja infran rakennuttaminen

 • urakoiden kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta
 • urakointisopimukset
 • urakan toteutuksen ja talousasioiden valvonta
 • urakan vastaanotto

Tuulivoimaloiden käyttöönotto

 • voimalaitoksen pystytyksen aikaiset asennukset ja asentamiseen liittyvä turvallisuus

Sähköntuotannon raportointi