TuuliMuukko-tuulivoimalan rakentaminen

TuuliSaimaa Oy on vuonna 2009 perustettu Lappeenrantalainen yritys, joka keskittyy tuulivoiman rakentamiseen, suunnitteluun ja projektien hallintaan.

TuuliMuukko on TuuliSaimaan ensimmäinen rakennettava tuulivoiman tuotantoalue. TuuliSaimaan investoiman tuulipuiston kokonaisteho on 21 MW.

Voimalaitokset valmistaa ja pääurakoitsijana toimii Alstom, ja hankkeen pääomistajana on suomalainen LähiTapiola. Hankkeen muodostaa seitsemän voimalaa, jotka sijaitsevat Lappeenrannassa Muukon teollisuusalueella kuutostien molemmin puolin.

Rejlersin vastuulla ovat sekä koneenrakennuksen että rakennustyömaan konsultaatiopalvelut.

Rejlersin konsultaatio kattaa:

• Urakoiden kilpailuttamisen ja tarjousneuvottelut
• Turvallisuuskonsultaation ja projektin turvallisuuskäsittelyn
• Lupa-asiat, tie- ja rasitetoimitukset
• Hankintapalvelut
• Suunnittelun ja rakentamisen valvonnan
• Urakoiden toteutuksen valvonnan ja projektin hoidon
• Kustannus- ja aikatauluhallinnan sekä raportoinnin
• Turvallisuuskoordinoinnin rakennusvaiheessa (mm. turvallisuussuunnittelu, riskikartoitus, rakennus-, kone- ja sähköturvallisuus, viranomaisvalvonta, työturvallisuus)
• Laadunvalvonnan ja -varmistuksen
• Takuuajan valvonnan