Mittaustietokanta- ja taseselvityspalveluita

Lehtimäen Sähkö Oy sekä Vimpelin Voima Oy ovat valinneet Rejlersin mittaustietojen hallinnan palveluiden toimittajaksi. Palvelukokonaisuus kattaa mittaustietokanta-, validointi-, taseselvitys- ja raportointitoiminnot sekä sanomaliikenteen. Palvelut alkoivat loppuvuodesta 2014 ja jatkuvat ainakin sitä seuraavien 3 vuoden ajan.

Lehtimäen Sähkö Oy sekä Vimpelin Voima Oy ovat valinneet Rejlersin mittaustietojen hallinnan palveluiden toimittajaksi. Palvelukokonaisuus kattaa mittaustietokanta-, validointi-, taseselvitys- ja raportointitoiminnot sekä sanomaliikenteen. Palvelut aloitettiin loppuvuodesta 2014.

Rejlers vastaa sähkön jakeluverkon ja sähkön myyjän mittaustietojen ylläpitoon tarvittavista järjestelmistä, järjestelmien kehityksestä ja asiantuntijatyöstä. Palvelutuottaja toimii jakeluverkon taseselvittäjänä sekä toteuttaa myyjälle tasevalvontaa. Palvelussa valvotaan tiedon keruita, laatua ja toimituksia eri osapuolten ja järjestelmien välillä. Oleellisena osana mittaustietojen hoitoa on myös sanomaliikenteen hoitaminen sähkömarkkinoille. Palvelut ovat saumaton osa energiayhtiöiden mittaustiedonhallinnan ja laskutuksen prosesseja.

Mittaustiedonhallinnan myötä Lehtimäen Sähkön ja Vimpelin Voiman asiakkaille on avattu myös web-raportointipalvelu, josta sähkönkäyttäjät voivat ajantasaisesti seurata energiankulutustaan.

Lehtimäen Sähkö Oy huolehtii sähkönjakelusta ja sähkönmyynnistä omalla verkostoalueellaan. Lehtimäen Sähkö Oy:n toiminnan päätavoitteita ja -periaatteita ovat halu tarjota jakelualueelleen sähköenergiaa toimintavarmasti ja asiakkaan kannalta kohtuullisin hinnoin.

Vimpelin Voima Oy on Etelä-Pohjanmaalla toimintaansa harjoittava sähköalan konserni. Vimpelin Voima harjoittaa sähkön myyntiä sekä sähköverkkotoimintaa omalla sähköverkkoalueellaan, joka käsittää käytännössä Vimpelin kunnan alueen.