Fingrid valitsi Rejlersin kantaverkon mittauspalveluiden toimittajaksi

Fingrid valitsi Rejlersin Suomen kantaverkon energianmittaus- ja laatutietojen toimittajaksi.

Sopimus kattaa koko kantaverkon mittaukset seuraavan 4 vuoden ajan, 2014 – 2017. Lisäksi sopimuksessa ovat optiona vuodet 2018-2019.
 
Palvelussa kerätään ja toimitetaan eteenpäin päivittäin noin 3,5 miljoonaa mittausarvoa kantaverkon energia- ja sähkönlaatutiedoista. Sähkön-laatutietojen avulla voidaan parantaa mahdollisten häiriötilanteiden analysointia.
 
Fingrid Oyj on Suomen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa sähkönsiirrosta kantaverkossa. Se siirtää sähköä jatkuvasti tuottajilta jakeluverkko- ja teollisuusyrityksille.