Ympäristö

Rejlers suunnittelee asiakkailleen teknisesti, taloudellisesti ja ekologisesti hyviä ratkaisuja, joissa myös elinkaariajattelun periaatteet on huomioitu. Tiedostamme myös oman toimintamme ympäristövaikutukset.

Asiantuntijapalveluilla tuotamme asiakkaillemme energia- ja resurssitehokkaita, vähäpäästöisiä ratkaisuja rakennuksiin, infrastruktuuriin, teollisuuden prosesseihin ja laitteisiin sekä energiasektorille. Tuemme asiakkaitamme uusien ratkaisujen tuottamisessa sekä jo olemassa olevien järjestelmien uudistamisessa.

Olemme kehityksen eturintamassa esimerkiksi uusiutuvien energialähteiden, energiatehokkuuden, toimintaa tehostavien digitaalisten ratkaisuiden sekä älykkäiden sähköverkkojen parissa. Näin edistämme osaltamme eri toimialojen ympäristöystävällistä kehitystä.

Sertifioitu johtamisjärjestelmä

Toiminnallemme on myönnetty ISO 14001:2015 sertifikaatti.

Sertifioinnin laatu- ja ympäristöjärjestelmälle on suorittanut DNV.

Ympäristötietoisuus osana omaa toimintaa

Noudatamme voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä ja muita ympäristövaatimuksia.

Lisää tietoja vastuullisuus- ja vuosikertomuksestamme (englanniksi).

Omassa toiminnassamme liikkuminen on merkittävin hiilijalanjälkeen vaikuttava tekijä. Kannustammekin työntekijöitämme hyödyntämään matkustamisen sijaan sähköisiä viestintävälineitä.

Sähkönhankinnassa olemme huomioineet ympäristönäkökulman siirtymällä ostamaan vain uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä.