Varttitase edistää edullista sähkön hintaa

Rejlersin Smarter-seminaarissa käsiteltiin ajankohtaisia energia- ja telealan kysymyksiä. Esimerkiksi lähivuosina sähkömarkkina siirtyy tunnin tasejaksosta uuteen 15 minuutin tasejaksoon, joka mahdollistaa sähköntuotannon ja kulutuksen paremman tasapainottamisen.

- Merkityksellisintä kuluttajalle on, että Suomen pysyessä pohjoismaisilla yhteisillä markkinoilla, sähkön hinta pysyy edullisena. Varttitaseen myötä kuluttaja myös edistää osaltaan puhtaaseen sähköjärjestelmään siirtymistä, kertoo Fingridin Olli Taipale Smarter-seminaarissa Vantaalla.

Fingidin Olli Taipale Smarter-seminaarissa

Tasejakso on aika, jolla sähkömarkkinoiden osapuolten hankinnan ja toimitusten tasapainoa eli ”tasetta” tarkastellaan. Nykyisin sähkökaupat selvitetään tunnin jaksoissa. Kun uusiutuva joustamaton energiatuotanto lisääntyy ja perinteinen säätökykyinen voimantuotanto vähenee, on tärkeää, että joustavia resursseja löytyy myös jatkossa sähköjärjestelmän tasapainottamiseen. Varttitase mahdollistaa ja helpottaa joustavien resurssien osallistumisen yhteispohjoismaisille sähkömarkkinoille ja sähköjärjestelmän tasapainottamiseen. Myös tasehallinnan uusi verkkosääntö (Electricity Balancing Guideline) edellyttää EU:n jäsenmaat siirtymään 15 minuutin tasejaksoon.

– Fingrid on käynnistänyt kansallisen varttitase-hankkeen ja koonnut koko toimialaa edustavan referenssiryhmän edistämään varttitaseen toteutusta. Ensi vaiheessa kootaan yksityiskohtainen toteutussuunnitelma, Olli Taipale valottaa. Pohjoismaisilla kantaverkkoyhtiöillä on käynnissä myös oma projekti, jonka tehtävänä on koordinoida kaikkia Pohjoismaita koskevia yhteisiä asioita ja edistää kansallisten hankkeiden edistymistä, hän jatkaa.

– Rejlers on aktiivisesti mukana sähkömarkkinamuutosten selvityksissä ja työryhmissä. Varttitase aiheuttaa lisävaatimuksia energiamittareille ja mittaustiedon hallinnan koko ketjulle, toteaa liiketoimintajohtaja Kalle Hammar Rejlersin Mittauspalveluista. Olemme kehittäneet palveluitamme vastaamaan sähkön jakeluverkkojen reaaliaikaisempia ja monipuolistuvia mittaustarpeita varten. Varttitase tulee olemaan merkittävä uudistus sähkömarkkinalle, mutta kuten muutkin muutokset, huolellisella suunnitelulla ja yhteistyöllä siitä selvitään, hän kannustaa.

Rejlers järjesti Smarter -älyverkkoseminaarin jo neljättä kertaa.

– Haluamme tarjota asiakkaillemme ajankohtaista tietoa älyverkkosektorin asioista ja mahdollisuuden keskustella niistä yhdessä kollegoiden kanssa. Tänä vuonna mukana oli 70 energia- ja telealan huippuasiantuntijaa, kertoo Rejlersin liiketoimintajohtaja Timo Holmberg tyytyväisenä.

Olli Taipale kiittää mahdollisuudesta esitellä varttitasetta Smarter seminaarissa.

– Hankkeen onnistumisen kannalta on äärimmäisen tärkeää viestiä varttitaseesta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja kertoa selkeää viestiä. Smarter-seminaarin osallistujien on tärkeää tietää varttitaseesta reagoidakseen hyvissä ajoin muutokseen, Olli Taipale sanoo.