”Tekniikka tai koneet, ketä kiinnostaa?” Rejlers vastasi yläkoululaisille Mikkelissä

Urheilupuiston koulun 9b. luokan monialaisen oppimisprojektin oppilaat vierailivat Rejlersillä teemoilla Tulevaisuuden elinympäristö ja Terveysteknologia.

Rejlers halusi kertoa 9. luokkalaisille, miksi kannattaa kiinnostua siitä, mitä teknologialla voi saada aikaiseksi.

– Rejlersillä uskotaan, että uusilla teknologioilla maailmasta tulee laitos laitokselta, rakennus rakennukselta, bitti bitiltä parempi paikka. Voimme entistä useammin valita kestävää kehitystä tukevia ratkaisuja. Samalla syntyy uusia ammatteja ja nykyiset ammatit muuttuvat. Insinööri voi olla paitsi suunnittelija, myös Drone-pilotti tai virtuaalitehtaan kunnossapitäjä, sanoo toimialajohtaja Tero Vuonos.

Teknologia on keino ja työkalu, jolla muutetaan maailmaa. Rejlersilläkin käytössä olevat virtuaali- ja lisätyn todellisuuden sovellukset sekä 3D-tulostus kehittyvät vauhdilla. Älykkäät talot, robotit ja itseohjautuvat autot ovat jo täällä.

– Haluamme kannustaa nuoria valitsemaan tekniikan alan ammatteja. Jo nyt ja myös tulevaisuudessa tarvitsemme paljon osaajia moniin tehtäviin, jotka yhdistävät perinteistä toimialaosaamista, kuten mekaanista suunnittelua ja digitalisaatiota, kertoo Tero Vuonos.

Valtakunnallinen MyTech-ohjelma tarjoaa tukea ja kolme vaihtoehtoista teemaa ilmiölähtöisille oppimisprojekteille yläkouluissa ja lukioissa. Opettaja Antti Askinen oli tyytyväinen Rejlers-vierailuun.

– Yrityskäynti, samoin koko projekti, onnistui mielestäni hyvin. Oppilaat näkivät ja kuulivat, millaista työtä teknologian parissa tehdään ja pääsivät tutustumaan teknologia-alan ammattilaisiin sekä nykyaikaisiin laitteisiin. Lisäksi tällainen vierailu tukee hyvin uuden opetussuunnitelman tavoitteita ja tuo kaivattua vaihtelua koulun arkeen, sanoo Antti Askinen.

Oppilaatkin olivat tyytyväisiä. Positiivisina kokemuksina mieleen jäivät Rejlersin mukava henkilökunta sekä mielekäs ja hyvin järjestetty ohjelma.

Tero Vuonos esitteli oppilaille teknologiam mahdollisuuksia

MyTech-ohjelman toteuttaa Teknologiateollisuus ry yhdessä jäsenyritystensä sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa eri puolilla Suomea. https://www.mytech.fi/