Tampereen kaupunki on digiajassa

Anna-Kaisa Heinämäki on Tampereen elinvoima- ja osaamislautakunnan sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan johtaja. Osa hänen työtään on pohtia, miten palveluita voidaan parantaa ja tehostaa digitalisaation avulla.

– Pitää muistaa, että hyödynnämme jo nyt monia digitaalisia palveluita ajattelematta asiaa sen enempää. Voimme varata hammaslääkäriajan netistä ja kuitata päiväkodin ilmoitukset kännykällä, muistuttaa Anna-Kaisa Heinämäki. 

Kehitys on kuitenkin nopeaa ja uusia, esimerkiksi sosiaalipalveluihin sopivia mahdollisuuksia tulee jatkuvasti. Tampere onkin valinnut nopeiden kokeilujen ja pilotoinnin tavaksi testata uusia työtapoja. 

– Tärkeintä on, että kaupungin palveluissa kaikilla tasoilla on kehittämismyönteinen asenne. Kaupungin täytyy huolehtia ydintehtävistään, ja varmistaa, että kukaan ei jää palveluiden ulkopuolelle. Yhtä digitaaliset palvelut helpottavat, toiselle ne voivat aiheuttaa hankaluuksia. Kaikkia on ajateltava. Tämä on kaupungin tehtävä, kertoo Anna-Kaisa Heinämäki.

Kaupungin tehtävä ei siis niinkään ole keksiä omia ratkaisuja, vaan pysyä selvillä tarjonnasta ja löytää sieltä kiinnostavimmat mahdollisuudet. Digitalisaatiota toteuttavat ratkaisut hankitaan ulkopuolelta, ja juuri siinä nopeat kokeilut ovat erinomainen tapa selvittää, mikä toimii ja mikä ei.

Tulevaisuuden ihmisillä on kenties enemmän vapaa-aikaa, kuten Saksan esimerkki työajan lyhentämisestä antaa ymmärtää. Se ja paremmat mahdollisuudet tuotteiden ja palveluiden personointiin tulevat kaikki lisäämään kysyntää monille eri kuluttajatuotteille ja -palveluille. 

– Nettovaikutus talouteen ja työllisyyteen tulee mitä luultavimmin olemaan positiivinen, mutta se ei tule ilman panostuksia. Osa työpaikoista esim. kaupan ja palveluiden alalta tulee vähenemään yllättävänkin nopeasti automatisaation vuoksi, arvelee Rejlersin liiketoimintajohtaja Antti Lilleberg.

Toisaalta digitalisaatio luo uusia työpaikkoja ja muokkaa olemassa olevia tehtäviä. 

– Uusien työpaikkojen syntyä uusia teknologioita hyödyntämällä tulisikin tukea tehokkailla ja nopeilla kouluttautumis- ja osaamispäivitysmahdollisuuksilla, Lilleberg toivoo.

– Digitalisaation eteneminen on parhaimmillaan jatkuvaa vuoropuhelua palveluiden tarvitsijoiden ja kehittäjien välillä, kommentoi Antti Lilleberg. Vain siten voimme varmistaa, että kehitys todella palvelee sekä kustannustehokkuutta että palveluiden loppukäyttäjiä.

Kuva: Petri Pekkola, Tuukka Salkoaho ja Anna-Kaisa Heinämäki testasivat Tampeen toimistolla myös VR-laseja