Salpausselän MM-esikisat

Rejlers auditoi kisojen ympäristöjärjestelmän.

Tapahtumajärjestelyjen vastuullisuus on tärkeä osa Lahden Salpausselällä järjestettävien pohjoismaisten hiihtolajien MM-esikisojen toteutusta. Auditoinnissa keskityttiin selvittämään, miten kisojen ympäristöasiat huomioidaan käytännössä. Tärkeimpiä näkökohtia olivat jätehuollon organisointi, hankintojen ympäristökriteerit ja ympäristöasioiden viestintä.

- Vastuullisia urheilutapahtumia halutaan edistää, koska niillä on suora vaikutus ympäristöön ja hankintaketjujen kautta vaikutukset ylettyvät globaalille tasolle. Lisäksi suurten kävijämäärien ansiosta ihmisten ympäristötietoisuuteen ja -asenteisiin voidaan vaikuttaa osana kisakokemusta, kertoo Mikko Heikkinen Rejlersiltä.

Vieraiijalle kisojen ympäristövaikutusten vähentäminen näkyy esimerkiksi materiaalien hyötykäytön lisäämisessä ja jätteiden määrän vähentämisessä. Kisoissa tarjotaan lähiruokaa ja käytetään biohajoavia kertakäyttöastioita. Rakenteissa ja huonekaluissa on hyödynnetty kierrätysmateriaaleja. Jäteastioita on runsaasti ja jätteet lajitellaan.

Tehdyt toimenpiteet olivat suunnitelmien mukaiset ja täyttivät Ekokompassi-kriteerit, joten Salpausselän kisat läpäisi auditoinnin.

Ekokompassi-sertifikaatti on pk-yrityksille ja tapahtumille sopiva ympäristöjärjestelmä. Se kertoo sitoutumisesta jatkuvaan parantamiseen ja Ekokompassin 10 kriteerin noudattamiseen. Ekokompassin erityispiirteitä ovat keskittyminen konkreettisiin toimenpiteisiin. Lisätietoja Ekokompassi-ympäristöjärjestelmästä:www.ekokompassi.fi